Det e itj så rakaurinj ei harsk så læng en varme opp med en god karsk