Så snart du har komme, legg du jenta i hanskerommet